O nas

RESCOR RENOMOWANY DOSTAWCA FARB I PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ
W ZAKRESIE ZABEZPECZNIA POWIERZCHNI METALOWYCH


ul. Składowa 1b
37-100 Łańcut

Dane KRS: BALTIC POLSKA PODKARPACIE SP Z O O
NIP: 815-176-84-76, REGON: 180452432
Kapitał Zakładowy: 50.000,00 PLN w całości wpłacony
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
strona : www.rescor.pl
e-mail : d.telega@rescor.pl

Jesteśmy dystrybutorem farb przemysłowych – jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku antykorozyjnym.

Na rynku farb przemysłowych jesteśmy od 1998 roku. Nasz kapitał to bogate doświadczenie i nasza kadra. Na nasz sukces pracuje zespół specjalistów- to nasi pracownicy tworzą naszą firmę i są jej najważniejszym ogniwem.
Nieustannie rozszerzamy naszą ofertę, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających partnerów handlowych. Posiadamy własną profesjonalną mieszalnię farb, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać praktycznie każdy pożądany kolor.
Dysponujemy własną bazą pojazdów oraz współpracujemy z firmami kurierskimi -co pozwala na terminową dostawę w dowolne miejsce.
Współpracujemy z takimi producentami jak BARIL, SHERWIN WILLIAMS, CARBOLINE, RAFIL, PPG, REMBRANDTIN, HELIOS dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość produktów. .

USŁUGI

Nasi specjaliści posiadają najnowszą i aktualną wiedzę
z zakresu technologii powłok malarskich, zaś nasi kontrahenci mogą zawsze liczyć na wsparcie
i fachową pomoc podczas wykonywania projektu i realizacji
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Przygotowujemy szkolenia

zarówno dla klienta jak również dla firmy zajmującej się aplikacją

Planujemy budżet projektu

tak aby optymalizowac koszty

Opracowujemy metodę

która powinna zostać wykorzystania, ponieważ uwzględnia najnowsze zdobycze techniki

Stawiamy na bliską współpracę z klientem

co pozwala na wykorzystanie lepszych rozwiązań

JESTEŚMY KREATYWNI I INNOWACYJNI

NASZE PRODUKTY

Naszym celem jest dostarczanie produktów najwyższej jakości z zakresu powłokowej ochrony przed korozją. Oferujemy profesjonalne i nowoczesne systemy malarskie pozwalające na obniżenie kosztów produkcji i oszczędność czasu na etapie malowania. Dla nas ważna jest zarówno ochrona przed korozją jak również walory estetyczne. Oferowane przez nas produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami, posiadają gwarancje i niezbędne certyfikaty. Szeroki wachlarz oferowanego asortymentu sprawia, że znajduje on zastosowanie w zabezpieczeniach:

  • mostów,
  • maszyn rolniczych, budowlanych i przemysłowych,
  • zbiorników i kontenerów,
  • dźwigach, żurawiach i suwnicach,
  • arzędziach i wyrobach metalowych,
  • kotłach i silosach,
  • wszystkich rodzajów hal,
  • lokomotyw i wagonów kolejowych,
  • instalacji lądowych i konstrukcji stalowych,
  • oznakowaniu poziomym dróg,

BARIL

Baril

SHERWIN WILLIAMS

SHERWIN WILLIAMS

CARBOLINE

CARBOLINE

RAFIL

RAFIL

PPG

PPG

REMBRANDTIN

REMBRANDTIN

HELIOS

RAFIL

WZORNIK RAL

Tu mogą Państwo wstępnie porównać kolory według skali RAL.

WZORNIK RAL str. 1

Kolory RAL

WZORNIK RAL str. 2

Kolory RAL

WZORNIK RAL str. 3

Kolory RAL

WZORNIK RAL str. 4

Kolory RAL

WZORNIK RAL str. 5

Kolory RAL

WZORNIK RAL str. 6

Kolory RAL

KARIERA

Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.

REKRUTACJA:

RESCOR Sp. z o.o. dynamicznie się rozwija, dlatego jesteśmy zawsze otwarci na osoby ambitne i kreatywne.

RESCOR sp. z o.o.

Hurtownia farb przemysłowych i antykorozyjnych


Jesteś utalentowanym handlowcem.
Szukasz stabilności na lata. Chcesz godziwie zarabiać. Albo jesteś młodą osobą. Nie pracowałeś/pracowałaś w handlu a czujesz, że byłbyś/byłabyś w tym dobry/dobra. Jesteśmy zawsze otwarci na osoby ambitne i kreatywne.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

Menedżer ds. kluczowych klientów


Zakres obowiązków:
- sprzedaż specjalistycznych farb przemysłowych i antykorozyjnych
- rozwój biznesu i sprzedaży w regionie Polski południowo-wschodniej
- bezpośrednia obsługa kluczowych klientów (doradztwo techniczne, negocjacje, ustalenie szczegółowych warunków współpracy, nadzór nad właściwym przebiegiem współpracy)

Wymagania:
- mile widziane doświadczenie w sprzedaży w branży przemysłowej lub pokrewnej do branży przemysłowej (antykorozja, powłoki, uszczelnienia, farby przemysłowe, itp.)
- gotowość do pracy w terenie,
- profesjonalne podejście do sprzedaży i obsługi Klienta
- nastawienie na wynik
- samodzielność, dynamika, dobra organizacja pracy
- wysoka kultura osobista
- prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
- pracę w czołowej firmie w branży farb przemysłowych i antykorozyjnych
- profesjonalne i wysokospecjalistyczne szkolenia
- duży region działania z wielkim potencjałem
- wsparcie techników oraz biura handlowego
- współpracę z profesjonalnym zespołem

Dołącz do naszego zespołu
Polityka Prywatności

Z dniem 25.05.2018 r. wprowadzamy w życie zaktualizowaną Politykę Prywatności.


Pozostań w kontakcie

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. Henry Ford

Informacje kontaktowe

RESCOR Sp. z o.o.
ul. Składowa 1b
37-100 Łańcut
woj. podkarpackie
strona : www.rescor.pl
e-mail : d.telega@rescor.pl
telefon: 504 279 804
MAPA

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Rescor Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie


Ogólne Warunki Sprzedaży / dalej w skrócie OWS/ określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów i usług, w których stroną sprzedającą jest RESCOR Sp. z o.o./ dalej zwana RESCOR/.

Niniejsze OWS są zamieszczone w Internecie na stronie internetowej www.rescor.pl w sposób gwarantujący Klientom pełny dostęp do nich, celem zapoznania się z ich treścią. Jednocześnie każdy Klient, bez względu na sposób kontaktu z RESCOR, jest informowany o niniejszych OWS i możliwości zapoznania się z ich treścią, natomiast złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją tych warunków przez Klienta, chyba że w treści oferty strony wyraźnie wskażą inny sposób regulacji określonych praw i obowiązków.

1. Do czasu uiszczenia pełnej ceny nabycia przedmiotu zamówienia RESCOR pozostaje wyłącznym właścicielem rzeczowego przedmiotu transakcji.
2. Ceny specjalne i kontraktowe mają zastosowanie tylko w przypadku braku płatności przeterminowanych.
3. Złożenie zamówienia jest wiążące, rezygnacja z zamówienia może skutkować obciążeniem z tytułu poniesionych przez RESCOR kosztów.
4. Gwarantem dla sprzedawanych produktów jest ich producent.
5. Klient zobowiązuje się do składowania i transportu produktów zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz zaleceniami producenta.
6. Klient zobowiązany jest do odbioru produktów poprzez swego przedstawiciela w terminie ich dostawy do siedziby Klienta lub dostawy do siedziby RESCOR, jeśli usługa nie obejmowała transportu. WZ lub list przewozowy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
7. RESCOR zastrzega sobie prawo zmiany/przedłużenia terminu realizacji transakcji handlowej, jeśli wynika to z przyczyn niezależnych od RESCOR. Zmiana terminu realizacji transakcji handlowej nie stanowi podstawy do odstąpienia od Umowy przez Klienta ani podstawy roszczeń odszkodowawczych. W przypadku realizacji zamówień długoterminowych, realizowanych partiami, RESCOR zastrzega sobie prawo powstrzymania się od wydania towaru do czasu zapłacenia pełnej wartości faktury za poprzednie partie.
8. Z chwilą odbioru/wydania przedmiotu zamówienia ryzyko związane z towarem przechodzi na kontrahenta.
9. RESCOR oświadcza, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego użycia produktów niezgodnie z wymogami technicznymi, przepisami BHP oraz PPOŻ.
10. Klient oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT zgodnie z par.19, p. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 39 z dnia 15 Maja 1993 , poz. 176). Niniejszym upoważnia RESCOR do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
11. Klient oświadcza, iż zna warunki użytkowania produktów oferowanych przez RESCOR i nie może się powoływać na niewiedzę w tym zakresie.
12. RESCOR nie ponosi odpowiedzialności za dostosowanie i dopasowanie swoich produktów względem innych, jeśli klient nie przekazał wyspecyfikowanych wymagań.
13.W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu transakcji nie przysługuje prawo zwrotu towaru, Klientowi przysługuje natomiast prawo dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym oraz wymiany towaru.
14. Reklamacja złożona może być jedynie na piśmie, z opisem zgłaszanych zastrzeżeń.
15. RESCOR zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Okres usunięcia wady zależny jest od dostępności surowców i może ulec wydłużeniu o czym RESCOR niezwłocznie poinformuje Klienta.
16. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest do udostępnienia miejsca wykonania prac lub dokumentacji fotograficznej.
17. Złożenie zamówienia jest wiążące, rezygnacja z zamówienia może skutkować obciążeniem z tytułu poniesionych przez RESCOR kosztów w wysokości do 15 % wartości zamówienia w przypadku produktów standardowych oraz w wysokości 100% w przypadku farb mieszanych lub importowanych na indywidualne zlecenie Klienta.
18. Zamówienia złożone do godziny 10:00 są realizowane w bieżącym dniu, z dostawą następnego dnia roboczego. Odbiór osobisty możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu tego z działem sprzedaży.
19. Zamówienia złożone telefonicznie przez osoby upoważnione potwierdzane są przez RESCOR poprzez mail. Brak odpowiedzi w ciągu 3 godzin traktujemy jako akceptację warunków zamówienia.
20. RESCOR może przetwarzać dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy. RESCOR zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Klienta danych osobowych zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
21. Do realizacji wszelkich transakcji z udziałem RESCOR, w tym w szczególności do rozwiązywania sporów wynikających z ich realizacji stosuje się prawo polskie.
22.Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosowania OWS będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny w Rzeszowie.
23.We wszystkich sprawach nieuregulowanych OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ogólne Warunki Sprzedaży RESCOR Sp. z o.o. /Wydanie 01/2016